Administrovaný QR kód - AQR

 

Popis administrovaného QR kódu

 

Co to je Administrovaný QR kód (AQR kód)

AQR řešení se skládá ze dvou částí:

  • První je samotný QR kód ve speciálním grafickém tvaru. Jednotná vizuální podoba  (viz obrázek výše) garantuje uživatelům bezpečnost AQR kódu a jasnou akci, která bude po qiknutí následovat. Díky pevně definovaným okrajům také zjednodušuje práci s QR kódem při jeho instalaci a manipulaci v celkové grafice.
  • Druhá část je AQR Management, který zajišťuje vytvoření, evidenci a v následně podporuje analýzy použití QR kódů. Zobrazuje data o jednom každém qiknutí na každý AQR kód.

 

AQR kód a jeho výhody

Nejčastější užití AQR kódů je odkaz na webou adresu. Ve srovnání s běžným QR kódem je jeho nespornou výhodou maximální flexibilita. AQR kódy můžete kdykoliv upravovat, měnit jejich význam, zaměňovat je a podobně. Cílovou adresu (URL) na kterou AQR kód odkazuje, můžete následně dodatečně měnit, a to i tehdy, pokud QR kódy již byly vytištěny a jsou umístěny v tiskovinách. Pro cílovou adresu je možno zadat intervaly platnosti a tím zajistit její automatickou změnu v čase, přesně podle toho jak máte připravenou reklamní kampaň..

 

Několik AQR kódů může ukazovat na stejný dokument ale lišit se místem kde jsou umístěny, takže poté je možno analyzovat které umístění je nejvýhodnější. Největším přínosem použití technologie AQR kódů, je jejich automatická vlastnostnost sbírání a následného vyhodnocení použití jednoho každého kódu. AQR kódy používají vlastní krácené kódování pro URL adresu, QR kód v nich je jednodušší a díky tomu je lépe a spolehlivěji čitelný i z větších vzdáleností či za zhoršených podmínek.

 

 

Tím že je u QR kódu uvedena akce, která se po qiknutí na kód stane, uživatelé ochotněji na QR qiknou. Máme zkušenost, že jedním z důvodů proč není na QR qiknuto, je neznalost akce která nastane. Dále si lidé myslí, že QR kód není pro ně určen, tak jej prostě přehlídnou... Dokonce (bohužel vůbec ne zřídka) jsme zjistili, že mají strach z neznáma ... co mi to s mobilem udělá. Použitím AQR kódu tyto hradby spadnou. Uživatelé zjistí výhody QR kódů ve spojení s mobilem, a začnou QR kódy aktivně používat...

 

AQR Management registruje tyto informace:
  • Datum a čas qiknutí
  • Odkud
  • Které smartphony a operační systémy byly použity
 
Nenechte nic náhodě, oslovte nás a optimalizujte své marketingové strategie a účinnost reklamy

 

Autorem administrovaného QR kódu je firma ABIA quatro s.r.o.

 

 
Efektivní použití QR kódů
jak QR kódy generovat

jak QR kódy generovat

Vygenerovat si vlastní QR obrázek není vůbec žádný problém. Vytváření QR kódu nepodléhá žádným registračním procedurám, je zcela volné, kdokoliv může vytvořit svůj vlastní QR kód s jakýmkoliv obsahem. Na webu lze najít spoustu různých generátorů…

více info
jak QR kódy udržovat

jak QR kódy udržovat

Budete-li vytvářet QR kódy s odkazem na materiály na webu, může se lehce stát, že daný odkaz přestane fungovat (stačí drobná změna na webu). Takový případ je třeba předem předvídat a stanovit si co se bude dít dál, jak budete pracovat s dokumenty…

více info
Kde mohu udělat chybu

Kde mohu udělat chybu

QR kódy jsou velmi užitečným nástrojem, který lze v rámci mobilních zařízení využít mnoha různými způsoby. Nicméně skutečně efektivní jsou však jen tehdy,…

více info