...chci vědět jak poznám co obsahuje QR kód

Jakou informaci QR kód obsahuje a co se stane po jeho načtení, nelze z QR kódu bez pomoci techniky poznat. Pro nás lidi je QR kód nečitelný. 

 

QR kód na autěNěkdy lze obsah QR kódu odvodit z místa, použití QR kódu. Tak například, když je umístěn na vizitce je velmi pravděpodobné, že obsahuje kontaktní údaje. 

 

Ale například když je umístěn na autě, pak už můžeme spekulovat, zda je v něm obsažen odkaz na web nebo kontaktní informace na firmu. Ale nezoufejme, v drtivé většině případů, QR kód bez bližšího vysvětlení akce, obsahuje webovou adresu.

 

Ostatně i kdyby jste si nebyli jisti akcí, čtečky QR kódů jsou nastaveny tak, že se před provedením akce dotáží, takže se není čeho obávat. 

 

QR kód s platbouTvůrci QR kódů většiniu respektují pravidlo, že QR kód obsahuje webovou adresu, pokud není jasné z kontextu něco jiné. Takže, když QR kód obsahuje jinou informaci, autor QR kódu to zpravidla u QR kódu uvede. Například QR kód pro platbu, je vždy označen touto informací viz ukázka a je zřejmé, že se jedná o platbu. Ostatně u tohoto QR kódu, k akci platby dojde, jen když pustíte aplikaci vaší banky a samotnou platbu je potřeba následně odsouhlasit vašim PINem. Jakákoliv běžná i sebelepší čtečka v tomto případě ukáže jen textový obsah platby a dál neprovede nic.

 

Administrovaný QR kód na www.qikni.czPoužitím Administrovaného QR kódu, autor QR předejde našemu rozpačitému váhání a ba naopak, pokud do popisů uvede lákavé fráze, získá naší pozornost a získá nás na qiknutí i když jsme o tom původně neuvažovali ;-)

 

Takže neváhejte a klidně qikejte i na neoznačené QR kódy, vždy máte dost času akci ukončit.

 

 

 

Informace rychle a efektivně

…chci vědět čím QR kódy číst

co potřebuji k tomu, abych mohl QR přečíst...


Informace rychle a efektivně

...chci vědět jak QR kódy vytvářet

můžu si sám vytvořit QR kód? A jak a čím to můžu udělat?...


Informace rychle a efektivně

...chci vědět jak QR kódy číst

jak QR kód přečtu, co k tomu potřebuji?...


Informace rychle a efektivně

...chci vědět kde se můžu s QR kódem setkat

k čemu lze QR použít, kde jej můžu očekávat?...


…chci vědět čím QR kódy číst

…chci vědět čím QR kódy číst

co potřebuji k tomu, abych mohl QR přečíst...


...chci vědět jak QR kódy číst

...chci vědět jak QR kódy číst

jak QR kód přečtu, co k tomu potřebuji?...


...chci vědět kde se můžu s QR kódem setkat

...chci vědět kde se můžu s QR kódem setkat

k čemu lze QR použít, kde jej můžu očekávat?...


...chci vědět jak QR kódy vytvářet

...chci vědět jak QR kódy vytvářet

můžu si sám vytvořit QR kód? A jak a čím to můžu udělat?...


Efektivní použití QR kódů