...chci vědět jak QR kódy vytvářet

Vygenerovat si vlastní QR obrázek není vůbec žádný problém!!!

 

Vytváření QR kódu nepodléhá žádným registračním procedurám, je zcela volné, kdokoliv může vytvořit svůj vlastní QR kód s jakýmkoliv obsahem.

 

 

- /

 

 

jednoduše vyberete typ kódu, zadáte obsah. Požadovaný QR kód se hned zobrazí, dá se následně stáhnout do schránky a odtud jej vložit kamkoliv se Vám zlíbí.

 

Formát QR kódu

V každém QR kódu je daná informace uložena s určitou "redundancí" - nadbytečností. Slouží to k tomu, aby se kód dal správně přečíst i v případě jeho částečného poškození nebo nepřesného čtení. Při tvorbě se dá nastavit jedna ze 4 úrovní "odolnosti" proti chybám:
•    úroveň L – správně přečte i v případě až 7 % poškozené plochy
•    úroveň M – správně přečte i v případě až 15 % poškozené plochy
•    úroveň Q – správně přečte i v případě až 25 % poškozené plochy
•    úroveň H – správně přečte i v případě až 30 % poškozené plochy

Pro krátké texty (např. URL adresy) není důvod použít jinou úroveň než H.

Pokud použijete úroveň H, je možné např. doprostřed QR kódu zakomponovat nějaký obrázek - logo, značku. Klidně můžete použít i jiné barvy než černou a bílou. Vždy ale ověřte, že výsledný QR kód bude správně čitelný i třeba ve zhoršených klimatických podmínkách, jednoduššími čtečkami a pod.

 

Odkaz jen na responzivní web (přizpůsobený pro telefony a tablety)

Pokud Vámi vytvořené kódy budou odkazovat na webovou stránku, je důležité aby stránka fungovala a aby se správně zobrazovala i na malém mobilu - aby byla plně responzivní (přizpůsobivá pro mobilní zařízení). Pokud takto svoje stránky nemáte upravené, zvažte použití QR kódu. Pro pochopení responzibility zkuste okno Vašeho prohlížeče v této chvíli zúžit - měli byste vidět, že se stránka sama upravuje, mění pozici prvků tak aby byly přístupné a čitelné i při zúžení třeba na čtvrtinu původní šířky. 

 

Velikost x vzdálenost čtení QR kódu

Při plánování využívání QR kódu je vhodné posoudit i vzdálenost, ze které se na ně bude qikat - optimální velikost QR kódu pro jeho správné a spolehlivé načtení je zhruba desetina vzdálenosti ze které se bude číst. Například v tiskových materiálech předpokládejme vzdálenost  mobilu od QR kódu 20-30 cm tedy velikost kódu 2-3 cm. Při umístění QR kódu na reklamní plachtě lze očekávat vzdálenost čtení minimálně z 10 a více metrů, tedy QR bude muste mít velikost alespoň 1 metr a více. Zkušenost je taková, že jednodušší QR kód je lépe čitelný i z větší vzdálenosti.

 

Evidence

Je zjevné, že takto lze QR kódy vytvářet pěkně jeden po druhém. Pro jejich následnou evidenci můžete použít třeba MS PowerPoint. Na každou stránku si dát jeden QR obrázek, doplnit jej textovými informacemi o obsahu a použití.

 

 

Norma

Pokud budete chtít QR kódy vytvářet pro vážné použití, je pro Vás důležité i to, že QR kódy jsou pevně standardizované a mají vlastní normu ISO 18004:2006

Další informace můžete najít v části Teorie a historie.

Informace rychle a efektivně

…chci vědět čím QR kódy číst

co potřebuji k tomu, abych mohl QR přečíst...


Informace rychle a efektivně

...chci vědět jak poznám co obsahuje QR kód

poznám co je v QR kódu uloženo, bez mobilního telefonu?...


Informace rychle a efektivně

...chci vědět jak QR kódy číst

jak QR kód přečtu, co k tomu potřebuji?...


Informace rychle a efektivně

...chci vědět kde se můžu s QR kódem setkat

k čemu lze QR použít, kde jej můžu očekávat?...


…chci vědět čím QR kódy číst

…chci vědět čím QR kódy číst

co potřebuji k tomu, abych mohl QR přečíst...


...chci vědět jak QR kódy číst

...chci vědět jak QR kódy číst

jak QR kód přečtu, co k tomu potřebuji?...


...chci vědět kde se můžu s QR kódem setkat

...chci vědět kde se můžu s QR kódem setkat

k čemu lze QR použít, kde jej můžu očekávat?...


...chci vědět jak poznám co obsahuje QR kód

...chci vědět jak poznám co obsahuje QR kód

poznám co je v QR kódu uloženo, bez mobilního telefonu?...


Efektivní použití QR kódů