jak QR kódy udržovat

Pokud budete chtít QR kódy používat nějak masivně, ve větším počtu, záhy narazíte na problém jak obrázky QR kódů ukládat, archivovat, jak s nimi pracovat.

Budete-li vytvářet QR kódy s odkazem na materiály na webu, může se lehce stát, že daný odkaz přestane fungovat (stačí drobná změna na webu). Takový případ je třeba předem předvídat a stanovit si co se bude dít dál, jak budete pracovat s dokumenty které už nejsou aktivní (jsou zastaralé nebo chybné). V této souvislosti je potřeba také s dodavatelem Vašich webových stránek diskutovat otázku tzv. responzibility stránek - jejich schopnosti se přizpůsobit rozměrům zařízení na kterých jsou právě zobrazovány. Toto není právě jednoduchý problém a přitom je velmi zásadní pro efektivní využití QR technologie.


Další problematikou, kterou je potřeba dobře zvážit je životnost a aktuálnost - ať už dokumentu který má být zobrazen nebo samotného QR obrázku (bude-li to část bilboardu nebo samolepka na krabici od výrobku atd). Vydání nového ročníku katalogu zboží (např. lyže, kola a pod) sebou ponese rozšíření práce o administraci desítek až stovek QR obrázků které jsou všechny skoro stejné a očima nerozpoznatelné. V této souvislosti může být zajímavé použití technologie tzv Administrovaných QR kódů (AQR), což je elegantní řešení tohoto problému ( ABIA quatro s.r.o.).

Co je to qik?

Co je to qik?

Na tomto webu se setkáte s termíny qikání, qiknutí, qik.
Co tato slůvka znamenají?